marina kronkvist

Varför jag – varför pengar?

 

Mitt mål är att stöda dig att skapa en karriär och ett liv som du älskar, som inspirerar dig och som ger dig och jorden ett närande ekonomiskt flyt.

Jag tänker att vi som vill det, kan – steg för steg – vända det ekonomiska flytet på jorden från att vara utsugande till att vara närande.

Du är expert på ditt område och att du vill bidra till det vackra på jorden med din unika gåva.

Din framgång är min mission.

Och varför brinner jag för att stöda dig?

Svaret finns i min bok Hon som fick veta från 2007 (du kan läsa mera om boken Hon som fick veta här):

För att jag vill gassa! Och för att jag vill gassa TILLSAMMANS med andra som gassar.

”Världen ska bli min tummelplats. Jag vill kunna leva och arbeta här utan att förvandlas till en maskin.”

Jag vill att du och dina kunder/elever/din familj ska lysa, blomstra och gassa, så att vi blir fler och fler och fler som gassar.

Tillsammans.

Det vill jag i djupet av min själ. Därför är jag här.

Om du är kallad att lysa och påverka. Överlämna dig till de processer som behövs så att du kommer in i din fulla lyskraft. Du. Behövs.

Din värld väntar på dig!

Boken Hon som fick veta är som en offentlig minneslapp. Boken är som en karta över vad som gör livet värt att leva, för mig. Så jag alltid kan gå tillbaka och bli påmind. När jag glömmer.

Att livet är värt att leva är ingen självklarhet.

Boken satte en offentlig påle i marken för mig. Jag vill kär-lek. Jag experimenterar mig fram till vad det betyder.

Hela tiden.

Vägen fram till att jobba med andras upplevelser kring pengar och det liv var och en vill leva fanns ingenstans i mitt navigeringssystem före 2013.

2013 var jag på Helsingfors universitetet, full av inspiration och i full färd med att förverkliga mitt dåvarande mål om att kombinera forskning i deltagande konst med sexualitet. Jag var tacksam över möjligheten att få reflektera över mina 15 år av erfarenhet som lärare, elev och utövare av tantra, medveten intimitet och kreativ sexualitet. Min avhandling var också ett sätt för mig att forska djupare kring begreppet lek, kärleksfull lek, som är grundmotivationen och den ledande stjärnan i mitt liv.

Jag var på slutrakan och höll på med att skriva avhandlingens avslutning när min enda bror dog i en bilolycka. Nyheten kändes som en jordbävning, minst sagt, för när jag var 3 år dog våra föräldrar i en bilolycka.
Min bror hade utvecklat ett spelberoende några år tidigare. I chocken efter hans död var det främst frågor kring ekonomi som fångade min uppmärksamhet. Allt jag lärde mig om hans ekonomi riktade min uppmärksamhet ännu intensivare till min egen ekonomi. Min ekonomi skilde sig mycket från hans, men plötsligt insåg jag att också mitt eget förhållande till pengar var inflammerat. För honom hade det flödat för mycket, men i mitt fall handlade det om en stagnation – inte mycket pengar ut och inte mycket pengar in. Och det som hade känts ekonomiskt ok före hans död, kändes plötsligt omöjligt att leva vidare med.

Gemensamt för min bror och mig var att vi båda, genom försäkringar och arv, hade växt upp med pengar i stället för föräldrar. Under hela mitt vuxna liv hade jag önskat att jag hade fått hjälp med den ångest jag kände kring att handskas med pengar, men ingen kom i min väg som hade förmågan att bemöta, beakta, medvetandegöra och hela länken mellan det känslomässiga och det ekonomiska.

Under de dagar, veckor som följde på min brors död anade jag att jag behövde en djup förändring – annars skulle jag dras iväg med dem, med min bror och resten av familjen, till andra sidan. Då dök ett meddelande upp i min e-post. Meddelandet handlade om att bearbeta omedvetna känslor och begränsande beteende kring pengar för att kunna leva på sin passion. Det var perfekt timing! Instinktivt grep jag tag i möjligheten att få lära mig något nytt om pengar och hur jag skulle kunna utvecklas i detta område där jag kände mig så förvirrad, ångestfylld och ensam. Samtidigt triggades en djup skam över att köpa något på nätet som handlade om att bli mera framgångsrik med pengar.

Men jag gjorde jag det. Jag tog det för mej extremt skamliga, men också livsomvälvande beslutet att köpa programmet om pengar. Steg för steg började jag förändra och klara upp förvirringen, rädslan och förlamningen i min relation till pengar. Jag insåg att allt detta gällde min egenmakt. För att maximera min egen läkning beslöt jag mig för att också utbilda mig som coach i samma metod.

Snart arbetade jag med klienter och uppfylldes av att få hjälpa andra gällande pengar och att leva på sin passion. Det var så inspirerande att se resultaten i mina klienters liv! Det är så otroligt berörande, berörande och berörande att stöda andra människors hjälteresor. För pengar berör något så grundläggande och avgörande i vårt förhållande till trygghet och egenmakt, till vårt självvärde och vår självkänsla. Utforskandet av de områden som tangerar pengar blir en slags soul-revival och en hjälteresa som berör vårt allra sårbaraste och vår allra största potential.

Om och om igen ser jag att det här arbetet skapar verklig och hållbar förändring i människors liv. Det skapar konkreta resultat i deras karriär, i deras ekonomi och i deras viktigaste relationer.

Idag känner jag mig som en barnmorska som hjälper till att föda nästa fas i den ekonomiska evolutionen på den här planeten. Jag är en del av en rörelse där pengar utgör ett medel i strävan efter större medvetenhet, frihet, balans och kärlek – kollektivt, individuellt och för jorden. Varje klient är en möjlighet för mig att bidra till denna oerhört viktiga utveckling.
I detta arbete känner jag mig helt stödd av min familj på andra sidan, min bror, min mor och min far och tidigare generationer. Det känns som om jag ända från min barndom formats till just det här arbetet genom de erfarenheter och de utbildningar mitt liv har gett mig. Tack vare den process jag genomgått gällande mitt eget förhållande till pengar är jag inte längre rotad i förlust, smärta, separation. Jag är inte längre ett offer. Istället har jag fått möjlighet att leva och delta i en unik utveckling i historien.